TERMENI SI CONDITII

Accesul și utilizarea estheticbeauty.ro, inclusiv afișarea paginilor web, comunicarea cu Inazuma Esthetic, descărcarea de informații despre produse și achiziționarea de produse/servicii de pe site-ul web, sunt efectuate de către utilizatorii noștri în scopuri personale, de afaceri sau alte activități profesionale. Amintește-ți că vei fi răspunzător pentru utilizarea de către tine a estheticbeauty.ro și a conținutului său. Inazuma Esthetic nu va fi considerată răspunzătoare pentru orice utilizare a site-ului și a conținutului său făcută de către utilizatorii săi, care nu este conformă cu legile și reglementările în vigoare.

În special, vei fi răspunzător pentru comunicarea de date sau informații care sunt incorecte, false sau cu privire la terți (în cazul în care aceștia nu și-au dat acordul lor), precum și pentru orice utilizare necorespunzătoare a acestor date sau informații.

 1. Politica de confidentialitate si GDPR

Îți recomandăm să citești politica de confidentialitate si GDPR care se aplică utilizatorilor care accesează estheticbeauty.ro și folosesc serviciile noastre, chiar și fără a face achiziții. Politica de confidentialitate si GDPR te va ajuta să înțelegi cum și în ce scopuri estheticbeauty.ro colectează și utilizează datele tale cu caracter personal.

 1. Proprietatea Intelectuală

Inazuma Esthetic garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal sau de afaceri, pe site-ul estheticbeauty.ro și nu le conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral magazinul online, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata magazinul online în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Inazuma Esthetic fără acordul prealabil și în scris al acesteia.

Tot ceea ce conține acest site, cum ar fi lucrări, imagini, fotografii, texte, muzica, sunete, clipuri video, documente, desene, figuri, logo-uri, meniuri, pagini web, grafica, culori, scheme, instrumente, fonturi, desene, diagrame, machete, metode, procese, funcții și software-ul (colectiv denumit „Conținut”), este proprietatea Inazuma Esthetic sau al partenerilorilor ei și este aparată de Legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială, la nivel național și internațional. Folosirea fără acordul scris al Inazuma Esthetic a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Inazuma Esthetic și/sau partenerii ei au dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice la discreția acestora orice reproducere, publicare, distribuire, afișare, modificare, creare de lucrări derivate din, sau exploatare în orice fel de, în tot sau în parte, a Conținutului. Inazuma Esthetic și/sau partenerii ei au dreptul, în orice moment, să revendice paternitatea pentru orice conținut publicat pe acest site și de a se opune la orice utilizare, denaturare sau alte modificări de conținut.

 1. Link-uri către alte site-uri web

estheticbeauty.ro conține link-uri către alte site-uri web care pot să nu aibă nicio legătură cu estheticbeauty.ro sau cu Inazuma Esthetic. Inazuma Esthetic nu controlează sau monitorizează aceste site-uri sau conținutul lor web. Inazuma Esthetic nu va fi trasă la răspundere pentru conținutul acestor site-uri web și pentru normele adoptate de acestea în ceea ce privește confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal în timp ce vizitezi aceste site-uri web. Te rugăm, să acorzi o atenție deosebită atunci când te conectezi la aceste site-uri web prin intermediul link-urilor oferite pe estheticbeauty.ro și citește cu atenție termenii și condițiile lor de utilizare, precum și politica de confidențialitate.

Politica privitoare la datele cu caracter personal a estheticbeauty.ro nu se aplică pentru site-uri web ale unor terțe părți. estheticbeauty.ro oferă link-uri către alte site-uri, exclusiv pentru a ajuta utilizatorii în căutările lor, în activitățile de navigare pe net și pentru a permite link-uri către alte site-uri de pe internet. Când Inazuma Esthetic furnizează link-uri către alte site-uri web, Inazuma Esthetic nu impune folosirea acestor site-uri web și nu oferă nicio garanție în ceea ce privește conținutul lor web sau a serviciilor și produselor furnizate și vândute de către aceste site-uri web către utilizatorii de internet.

 1. Link-uri către estheticbeauty.ro

Te rugăm, să contactezi Inazuma Esthetic la următoarea adresă de e-mail: contact@estheticbeauty.ro dacă ești interesat de a conecta pagina de start a estheticbeauty.ro cu alte pagini web accesibile publicului. Ești rugat să contactezi Inazuma Esthetic pentru a solicita acordul nostru pentru conectarea către estheticbeauty.ro. Inazuma Esthetic acordă link-uri către estheticbeauty.ro în mod gratuit și pe o bază neexclusivă. Inazuma Esthetic are dreptul de a se opune la conexiunile către site-ul său, în cazul în care solicitantul care intenționează să activeze link-uri pentru estheticbeauty.ro are adoptate în trecut practici de afaceri sau comerciale neloiale și care nu sunt în general adoptate sau acceptate de către operatorii de pe piață, sau a făcut activități neloiale de concurență vizavi de Inazuma Esthetic sau furnizori ai acestuia din urmă, sau în cazul în care Inazuma Esthetic se teme că astfel de practici sau astfel de activități ar putea fi adoptate de către solicitant în viitor. În orice caz, este interzisă postarea link-urilor profunde (cum ar fi cadre profunde) pentru estheticbeauty.ro sau a utilizării neautorizate de meta-tag-uri, fără consimțământul prealabil în scris al Inazuma Esthetic.

 1. Exonerare de răspundere

Inazuma Esthetic nu garantează că conținutul site-ului este adecvat sau legal în alte țări decât România. Cu toate acestea, în cazul în care un astfel de conținut este considerat a fi ilegal sau chiar este ilegal în unele dintre aceste țări, te rugăm să nu accesezi acest site. În cazul în care alegi totuși să accesezi site-ul, te informăm prin prezenta că utilizarea serviciilor oferite de estheticbeauty.ro va fi responsabilitatea ta exclusivă și personală. Inazuma Esthetic a adoptat, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că estheticbeauty.ro are un conținul corect și care nu conține nicio informație perimată. Cu toate acestea, Inazuma Esthetic nu poate fi trasă la răspundere pentru corectitudinea și caracterul complet al conținutului, cu excepția răspunderii civile delictuale și de neglijență gravă prevăzută astfel prin lege.

estheticbeauty.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. Societatea Inazuma Esthetic nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe estheticbeauty.ro indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, actualizări sau pentru erorile datorate anumitor programe de navigare (browsere) folosite pentru vizitarea estheticbeauty.ro.

Mai mult decât atât, Inazuma Esthetic nu poate garanta că site-ul va funcționa continuu, fără întreruperi și erori din cauza conexiunii la Internet. În cazul în care există probleme în utilizarea site-ul nostru te rugăm să ne contactezi prin intermediul formularului de Contact sau scrie-ne la adresa de e-mail: contact@estheticbeauty.ro. Un reprezentant Inazuma Esthetic va fi la dispoziția ta pentru a te ajuta, pe cât posibil, să restabilești accesul la site-ul web. În același timp, te rugăm să contactezi furnizorul tău de servicii de Internet și să verifici că fiecare dispozitiv de conectare la internet și acces la conținutul web este activat corect, inclusiv browser-ul de internet. Datorită actualizării dinamice a conținutului pe estheticbeauty.ro, Inazuma Esthetic își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului estheticbeauty.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Inazuma Esthetic a adoptat măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea serviciilor pe estheticbeauty.ro, de integritate a datelor și de comunicații electronice, în scopul de a preveni utilizarea neautorizată sau accesul la date, precum și pentru a preveni riscurile de diseminare, distrugere și pierderi de date și informații confidențiale.

 1. Comentariile utilizatorilor

6.1. Utilizatorii care achiziționează produse de pe estheticbeauty.ro pot face comentarii la adresa produselor pe care le-au achiziționat, comentariile putând fi publicate pe estheticbeauty.ro după aprobarea prealabilă a administratorului.

6.2. Inazuma Esthetic își rezervă dreptul de a nu publica pe estheticbeauty.ro comentarii cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam.

6.3. Inazuma Esthetic nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată să plătească vreun fel de despăgubiri pentru orice formă de daună produsă prin astfel de comentarii sau comunicări.

6.4. În cazul trimiterii unor materiale/documente, altele decât cele legate de procesul de cumpăre/vânzare a produselor, se consideră că utilizatorul conferă Inazuma Esthetic și afiliaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a le folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a le distribui oriunde în lume, prin orice mijloc.

6.5. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl transmite pentru a fi publicat pe estheticbeauty.ro, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei persoane.

6.6. Inazuma Esthetic nu își asumă nicio responsabilitate privind posibilele daune provocate de folosirea acestui conținut de către utilizatorii estheticbeauty.ro.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE

Următorii Termeni și Condiții de Vânzare guvernează oferta și vânzarea de produse de pe site-ul estheticbeauty.ro. Produsele achiziționate de pe estheticbeauty.ro sunt vândute direct de către Inazuma Esthetic.

 1. Politica de afaceri

1.1. Vânzătorul oferă produse înspre vânzare pe estheticbeauty.ro împreună cu serviciile sale asociate de e-commerce, produsele și/sau serviciile fiind disponibile utilizatorilor săi finali, adică „Consumatori”. „Consumator” înseamnă orice persoană fizică, juridică sau orice altă organizare legală, care achiziționează produse și/sau servicii de pe estheticbeauty.ro. Inazuma Esthetic are dreptul de a se opune la prelucrarea comenzilor care nu sunt în conformitate cu Termeni și Condiții de Vânzare.

1.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu procesa comenzile care nu sunt în conformitate cu politica de afaceri a vânzătorului.

1.3. Acești Termeni și Condiții de Vânzare reglementează exclusiv oferta, transmiterea și acceptarea comenzilor cu privire la produsele de pe estheticbeauty.ro, dintre utilizatorii estheticbeauty.ro și vânzător.

1.4. Acești Termeni și Condiții de Vânzare nu reglementează prestarea de servicii sau de vânzare a produselor realizate de către terții prezenți pe estheticbeauty.ro prin link-uri, bannere sau alte tipologii de legături. Înainte de a trimite comenzi și de a achiziționa produse și servicii de la acești terți, îți recomandăm să verifici termenii și condițiile terțului, deoarece vânzătorul nu este în niciun caz considerat răspunzător pentru furnizarea de servicii furnizate de către terți sau pentru executarea tranzacțiilor online dintre utilizatorii estheticbeauty.ro și aceste terțe părți.

 1. Contractul cu vânzătorul

2.1. Pentru a plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor produse pe estheticbeauty.ro, trebuie să completezi formularul de comandă online și să-l trimiți în format electronic la vânzător, urmând instrucțiunile corespunzătoare.

2.2. Formularul de comandă conține un link către acești Termeni și Condiții de vânzare, informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui produs comandat și prețul unitar corespunzător (inclusiv toate taxele și impozitele aplicabile), tipul de plată pe care poți să-l utilizezi pentru a achiziționa produsele, costurile de expediere și livrare, condițiile de transport și de livrare, precum și Termeni și Condiții de Returnare și Rambursare.

2.3. O comandă se consideră validă în cazul în care vânzătorul primește informațiile unei comenzi prin intermediul formularului electronic de comandă și informațiile din comandă au fost acceptate ca fiind complete și corecte. Lansarea comenzii, e-mailul automat care se transmite după primirea comenzii, discuțiile telefonice, prin e-mail sau alte metode, cu personalul Inazuma Esthetic, nu constituie acceptări ferme ale comenzii și deci nu semnifică încheierea contractului la distanță.

2.4. Înainte de a trimite formularul de comandă pentru achiziționarea de produse, ți se va cere să citești cu atenție acești Termeni și Condiții, având opțiunea de a imprima sau salva o copie a acestuia pentru uzul tău personal.

2.5. Formularul de comandă va fi înregistrat în baza noastră de date pentru timpul necesar pentru a procesa comanda, în condițiile prevăzute de lege. Poți accesa informațiile din formularul de comandă, accesând Contul Meu, secțiunea Comenzile Mele, pentru a verifica care este starea comenzii.

2.6. Înainte de a trimite formularul de comandă, ți se va cere să te autentifici și să corectezi eventualele erori de completare a datelor solicitate.

2.7. Limba română este limba folosită pentru redactarea contractului cu vânzătorul.

2.8. După ce formularul de comandă a fost trimis, vânzătorul va procesa comanda.

2.9. Vânzătorul nu poate prelucra achiziții, atunci când nu există suficiente garanții de solvabilitate, atunci când comenzile sunt incomplete sau incorecte, sau produsele nu mai sunt disponibile. În cazurile de mai sus, te vom informa prin e-mail că contractul nu a fost executat și că vânzătorul nu a efectuat comanda de achiziție precizând motivele acestora. În cazul în care produsele afișate pe estheticbeauty.ro nu mai sunt disponibile după trimiterea formularului de comandă și odată ce vânzătorul a primit formularul de comandă, vânzătorul trebuie să te informeze cu privire la indisponibilitatea produselor comandate în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care vânzătorul a primit comanda. În cazul în care formularul de comandă a fost trimis și prețul a fost plătit pentru un produs care nu mai este disponibil, vânzătorul va rambursa suma plătită pentru acest produs.

2.10. Prin trimiterea unui formular de comandă și prin stabilirea contractului cu vânzătorul, accepți necondiționat și te angajezi să respecți prevederile acestor Termeni și Condiții de Vânzare.

În cazul în care nu ești de acord cu anumite prevederi ale acestor Termeni și Condiții de Vânzare, te rugăm să nu trimiți formularul de comandă pentru achiziționarea de produse pe estheticbeauty.ro.

2.11. Prin trimiterea unui formular de comandă, ești de acord și accepți acești Termeni și Condiții de Vânzare, precum și alte condiții incluse în estheticbeauty.ro, chiar prin intermediul unor link-uri, inclusiv Termeni și Condiții de Utilizare și politica de confidentialitate si GDPR.

2.12. După trimiterea unui formular de comandă, vânzătorul va trimite un e-mail de confirmare a comenzii, care conține un rezumat al informațiilor referitoare la formularul de comandă (principalele caracteristici ale produselor, informații detaliate cu privire la preț, ceea ce este de plată, politica de retur).

 1. Garanții și Indicarea prețului produselor

3.1. Vânzătorul nu vinde produse second-hand, produse defecte sau produse de o calitate mai scăzută decât standardele noastre corespunzătoare de piață.

3.2. Principalele caracteristici ale produselor sunt prezentate pe fiecare pagină de produs, atât în secțiunea Descriere, cât și în secțiunea Informații Suplimentare. Produsele oferite spre vânzare pe estheticbeauty.ro pot să nu corespundă exact cu articolele reale în termeni de imagine și culori din cauza browser-ului de internet sau a monitorului utilizat.

3.3. Prețurile se pot modifica. Inazuma Esthetic își rezervă dreptul de a modifica fără a anunța în prealabil oricare dintre prețurile produselor, precum și de a elimina unele produse, de a le înlocui sau de a introduce altele noi. Preturile prezentate includ TVA (19 %), dar nu și cheltuielile cu expedierea și livrarea, în afara cazului în care se specifică în mod expres altfel în magazinul online. Verifică prețul final de vânzare înainte de a trimite formularul de comandă.

3.4. Comenzile efectuate la adresele la care vânzătorul nu poate livra, vor fi anulate automat.

3.5. Toate produsele vin cu o etichetă de identificare atașată si in ambalajul original. Nu scoateți eticheta, ambalajul sau sigiliul de la produsele achiziționate dacă doriți să returnați produsul achiziționat.

 1. Vamă și Taxe

4.1. Pentru comenzile din afara Romaniei, atât prețurile produselor, precum și costurile cu expedierea și livrarea plătite vânzătorului nu includ taxe vamale, taxe de import, taxe de brokeraj sau orice alte taxe.

4.2. La sosirea în țara de destinație conținutul comandat poate fi obiectul unor taxe vamale (impozite, taxe, taxe de procesare, taxe de brokeraj etc.), care sunt responsabilitatea persoanei (persoanelor) ce vor primi comanda. Aceste taxe nu sunt sub niciun fel sub controlul vânzătorului. Din acest motiv, îți recomandăm să verifici înainte de a plasa o comandă, la biroul local vamal, care sunt taxele susceptibile a fi plătite. Vânzătorul nu poate estima cuantumul taxelor vamale, impozitele, alte taxe etc., așa că te rugăm să contactezi autoritățile locale sau biroul vamal corespondent locației de livrare pentru informații detaliate.

4.3. În cazul în care destinatarul refuză comanda sau refuză să plătească taxele vamale, transportul va fi returnat la vânzător, iar noi vom reține, din sumele plătite, eventualele comisioane vamale și costurile de returnare către depozitul nostru. Dacă primești comanda și accepți să plătești taxele vamale la livrare, vânzătorul nu va emite rambursări de sume pentru produsele achiziționate, în caz de returnare.

4.4. Prelucrarea vamală poate întârzia livrarea comenzii. În cazul în care te confrunți cu astfel de întârzieri, te rugăm să verifici la biroul local vamal care este starea coletului. Factura pentru taxele vamale ar putea ajunge, în unele cazuri, chiar și după câteva săptămâni după ce ai primit comanda, separat de aceasta.

 1. Plăți

5.1. Plata prețului produselor și a costurilor pentru expediere și livrare va fi efectuată folosind una dintre procedurile indicate în formularul de comandă.

5.2. Plata prețului produselor comandate se poate efectua în avans, prin transfer bancar sau prin plată directă cu cardul, prin serviciile specializate de gestionare a plăților online, puse la dispoziția clienților pe estheticbeauty.ro sau prin numerar, la livrarea produselor.

5.3. Inazuma Esthetic își rezervă dreptul ca, în anumite cazuri să solicite plata produselor în avans, în baza unei facturi proforme emise și transmise clientului prin mijloacele de comunicare stabilite de comun acord cu acesta.

5.4. În cazul plăților prin transfer bancar, dovada plății trebuie trimisă către Inazuma Esthetic la adresa de e-mail contact@estheticbeauty.ro. Expedierea produselor va fi efectuată numai după încasarea sumelor în contul Inazuma Esthetic. Plată în avans se consideră și plata cu ajutorul cardurilor de debit/credit agreate pentru efectuarea plăților online. În acest caz, Inazuma Esthetic va solicita procesatorului de plăți electronice confirmarea securității și a validității tranzacției și, de asemenea, va efectua verificări suplimentare acolo unde este cazul, înainte de expedierea produselor.

5.5. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar livrarea nu va fi realizată.

5.6. În cazul plății prin Card de credit/debit, toate detaliile (de exemplu, numărul cardului sau data de expirare) vor fi trimise prin protocol criptat la banca la care are deschis contul Inazuma Esthetic sau la alte bănci care oferă servicii de plată electronice la distanță, fără ca terțe părți să poată avea acces la acestea. Astfel de detalii nu vor fi utilizate de către vânzător, cu excepția efectuării procedurii relevante pentru achiziția de produse sau servicii de pe estheticbeauty.ro, în cazul rambursărilor de sume în conformitate cu exercitarea dreptului tău de returnare a produselor sau pentru cazurile de fraudă raportate la Poliție. Prețul pentru achiziționarea de produse și costurile corespunzătoare pentru expediere și livrare, așa cum sunt indicate în formularul de comandă, vor putea fi debitate din contul tău chiar și înainte ca produsele achiziționate să fi fost expediate.

 1. Expedierea și livrarea produselor

Pentru procedurile specifice de expediere și livrare a produselor te rugăm să accesezi zona de Informații Utile și să citește secțiunea Expediere și Livrare. Te rugăm să citești cu atenție această secțiune. Condițiile furnizate în această secțiune fac parte integrantă din acești Termeni și Condiții de Vânzare și, în consecință, se consideră a fi pe deplin citite și acceptate de către tine la momentul trimiterii formularului de comandă.

 1. Relații cu Clienții

Datele de contactare a Serviciului de Relații cu Clienți pentru informații suplimentare le găsești aici.

 1. Promoții și concursuri

Inazuma Esthetic stabiliește regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștiința participanților prin intermediul estheticbeauty.ro sau prin mesaje folosind poșta electronică. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil. Inazuma Esthetic nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE RETURNARE ȘI RAMBURSARE

Următorii Termeni și Condiții de Returnare și Rambursare guvernează modalitățile de returnare a produselor și de rambursare a sumelor plătite pe site-ul estheticbeauty.ro.

 1. RETURNARE

1.1. Poți returna produsele achizitionate de la noi, fără nicio penalitate și fără a specifica motivul, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la ridicarea/recepționarea produselor achiziționate pe estheticbeauty.ro.

1.2. Pentru a denunța unilateral contractul, completează și transmite online prin intermediul estheticbeauty.ro Formularul de Contact, sau elaborează și transmite către vânzător o altă declarație care să ateste în mod explicit decizia ta de a denunța unilateral contractul. În cazul în care alegi să utilizezi Formularul de Contact pentru a fi trimis direct online prin intermediul estheticbeauty.ro, vânzătorul îți va trimite un e-mail de confirmare a primirii cererii de retur. În situația în care alegi să trimiți o altă declarație de denuțare, va rămâne în responsabilitatea ta, dovedirea faptului că ți-ai exercitat dreptul de denuțare într-un mod corect și la timp.

1.3. După ce ți-ai exercitat dreptul de a denunța unilateral contractul, este obligatoriu să returnezi produsele vânzătorului, oferindu-le înapoi la curier în termen de două zile lucrătoare de la data la care ai fost informat de către vânzător cu privire la Numărul de Retur.

1.4. Singurele costuri ce vor rămâne pe cheltuiala ta sunt cele de returnare, cu excepția cazului în care vânzătorul te-a scutit în mod expres de la aceste costuri la momentul cumpărării și cu condiția, de asemenea, că vei folosi același curier indicat de vânzător în formularul de returnare.

1.5. Poți returna produsele către estheticbeauty.ro prin utilizarea etichetei pre-imprimate, atașată e-mailului ce conține Numărul de Retur. În conformitate cu termenii și condițiile stabilite pentru returnare, această opțiune permite estheticbeauty.ro să plătească pentru tine pentru returnarea produselor și te va scuti de la plata directă la curier. estheticbeauty.ro va reține o sumă forfetară de plată pentru returnare, care va corespunde costurilor inițiale plătite pentru expedierea și livrarea comenzii. În plus, prin utilizarea curierului indicat, vânzătorul te scutește de orice responsabilitate pentru orice pierdere sau deteriorare a produselor în timpul transportului.

1.6. Dacă te decizi să utilizezi o metodă de transport diferită de cea indicată de către vânzător în formularul de returnare, va trebui să ai grijă în mod direct de plata returului, pe propria ta cheltuială. În acest caz, vei fi răspunzător în caz de pierdere sau deteriorare a produselor în timpul transportului, datorat alegerii neglijente a metodelor de transport și/sau curierului.

1.7. Dreptul de retur – pe lângă respectarea termenilor și procedurilor descrise la alin. 1.1., 1.2. și 1.3. de mai sus – dreptul de returnare a produselor se consideră exercitat în mod corect după ce următoarele condiții au fost îndeplinite în totalitate:

a) Formularul de retur trimis online prin intermediul estheticbeauty.ro sau o altă declarație care să ateste în mod explicit decizia de a renunța la comanda plasată, trebuie să fie completată corect și trimisă către Inazuma Esthetic, Strada Olanda nr 23,Timișoara, Timiș, România, în termenul de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data ridicării/recepționării produsului;

b) Eticheta de identificare trebuie să fie atașată de produs, împreună cu sigiliul de unică folosință, care constituie parte integrantă a produsului;

c) Produsele returnate trebuie să fie în ambalajul original complet în care au fost livrate;

d) Produsele și ambalajele nu trebuie să fie deteriorate, incomplete, cu urme de uzura, zgarieturi, lovituri sau accesorii lipsă;

e) Expedierea produsului a fost făcută în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la primirea Numărului de Retur prin intermediul notificării primite de la Inazuma Esthetic;

f) Completarea în documentul de transport sau pe colet a Numărului de Retur.

În cazul în care termenii și condițiile de exercitare a dreptului de a denunța unilateral contractul, privitoare la punctele a), b), e) și f) de la alineatul precedent 1.7. nu sunt respectate, nu vei avea dreptul de a fi rambursate sumele deja plătite vânzătorului. În termen de 14 (paisprezece) zile de la comunicarea pe e-mail a neacceptării returnării, poți alege să reprimești produsele, pe cheltuiala ta, în starea în care au fost returnate la vânzător, prin intermediul unui schimb de e-mailuri cu vânzătorul, în conformitate cu instrucțiunile care îți vor fi furnizate. În caz contrar, vânzătorul poate păstra produsele, în plus față de suma deja plătită pentru achiziționarea acestora.

Ori de câte ori condițiile indicate în literele c) și d) ale alineatului precedent 1.7. nu sunt respectate, nu vei avea dreptul la o rambursare integrală a sumelor deja plătite vânzătorului. Vei fi responsabil pentru scăderea în valoare a produselor returnate, ca urmare a unei alte utilizări decât cele autorizate de către vânzător. În acest caz, între 10 și 90 % din sumele plătite vânzătorului pentru achiziționarea produselor returnate vor fi deduse din rambursare, cu condiția informării în mod special, prin e-mail, de către vânzător. În termen de 14 (paisprezece) zile de la trimiterea e-mailului care te informează despre suma reținută din rambursare, poți alege să reprimești produsele, pe cheltuiala ta, în starea în care au fost returnate la vânzător, prin intermediul unui schimb de e-mailuri cu vânzătorul, în conformitate cu instrucțiunile care îți vor fi furnizate. În caz contrar, vânzătorul poate păstra produsele și procentul corespunzător ce va fi dedus din sumele de rambursat.

1.8. După primirea produselor, vânzătorul trebuie să verifice conformitatea acestora cu Termenii și Condițiile prevăzute la punctul 1. În cazul în care rezultatul acestor verificări este pozitiv, vânzătorul va trimite confirmarea prin e-mail corespunzătoare acceptării produselor returnate. În cazul în care controalele nu au un rezultat pozitiv, vânzătorul va lua măsuri pentru a te informa, prin e-mail, că o scădere în valoare a produselor returnate a fost detectată, care derivă de la eșecul de a respecta condițiile indicate la litere c) și d) de la alineatul precedent 1.7. Vânzătorul îți va oferi informația cu privire la suma care va fi dedusă din sumele plătite pentru cumpărarea produselor returnate, fără a aduce atingere, în subsidiar, posibilității tale de a avea produsele retrimise la tine, pe cheltuiala ta și în starea în care au fost returnate la vânzător.

1.9. Produs nereturnabil

Unele produse, necesită condiții speciale de depozitare. Neputând avea control asupra condițiilor de depozitare în exteriorul organizației noastre, aceste produse nu se pot returna. Bineînțeles că-ți vom comunica de la început care sunt aceste produse nereturnabile, pentru a fi în deplină cunoștință de cauză atunci când le comanzi.

 1. RAMBURSARE

2.1. În cazul în care dreptul de returnare se exercită în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctul 1., estheticbeauty.ro va rambursa sumele plătite pentru produsele returnate în conformitate cu metodele și între orele specificate în procedura standard de rambursare. În cazul în care destinatarul produselor menționate în formularul de comandă și persoana care a plătit sumele datorate pentru achiziționarea lor sunt diferite, rambursarea sumelor, în cazul în care dreptul de denunțare unilaterală se exercită, se va face de către vânzător, în toate cazurile, către persoana care a efectuat plata.

2.2. Procedura de rambursare va fi inițiată de către Inazuma Esthetic în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la momentul verificării că denunțarea unilaterală a contractului la solicitarea clientului este în conformitate cu Termeni și Condiții și că produsele returnate au fost acceptate așa cum este indicat în punctul 1.

2.3. Inazuma Esthetic îți va solicita în scris detaliile despre contul în care se va ordona rambursarea sumelor cuvenite. Dacă returul a fost făcut în mod personal, la sediul nostru, după acceptarea produselor returnate, rambursarea sumelor se va face pe loc. Vânzătorul va ordona restituirea sumelor cu condiția că nu trebuie să suporte niciun cost suplimentar, ca urmare a restituirii.